За нас

 Проект „Софийски арсенал - музей за съвременно изкуство“ по договор № 24-10-МП-1/23.04.2015 г. с бенефициент Национална галерия, се осъществява по програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство /ФМ на ЕИП/ 2009-2014 и включва втори етап от изграждането на новия музей.

 На 17 юни 2011 г. на официална церемония се отбелязва успешното приключване на първия етап на проекта. Той обхваща основна реконструкция на сградата на Софийски Арсенал в Музей за съвременно изкуство. По проект на архитектурно студио "Братя Кадинови" окончателно е завършено изложбеното пространство на първия етаж.

 През втория етап се предвижда завършване на втория и мансардния етаж на сградата. Планира се изграждането на депо, съобразено с всички съвременни музейни изисквания, както и отделна сграда за временни експозиции.

 Сградата на музея е недвижима архитектурна културна ценност с местно значение, част от историческия комплекс "Софийски Арсенал". В процеса на реконструкция всички нейни характеристики са запазени и саотчетени и развити архитектурните й достойнства.  

 Разположен в Южния парк на София на бул. "Черни връх" № 2, Софийски арсенал – музей за съвременно изкуство се вписва в съвременните тенденции за "зелен дизайн".

 Софийски арсенал – музей за съвременно изкуство е филиал на Национална галерия. От 2011 г. до днес програмата на музея включва близо сто събития.

 През 2015 и 2016 г. музеят инициира нови проекти.

 „ПРОСТРАНСТВО – ПУБЛИКА” представя пространствени визуализации обвързани със сградата на музея, нейната история, трансформация, хората, които я посещават.

  Проектът „Автобиография” развива програмата на музея за документиране на съвременно изкуство. Без да има ретроспективен характер, целта на проекта е да се назоват и подчертаят имена и произведения, променили изкуството ни от 90-те години на ХХ век насам.

 Програма “Театър в музея” подкрепя създаването на театър в залите на музея и го обогатява с нови идеи, значения и живот.

 Всяка сряда от 13 часа посетителите на музея могат да се срещнат и разгледат текущата изложба заедно с нейния куратор и участници.

 Работното ателие „Интерактивни съвременни техники и интердисциплинарни подходи” е предназначено за ученици, за деца от етническите малцинства, със специални образователни потребности или в социално неравностойно положение.

 Софийски Арсенал – музей за съвременно изкуство е част от музейната мрежа „Асамблея на Арсеналите”. През 2015 г. в Нижни Новгород представители на седем европейски културни институции от Амстердам, Берлин, София, Копенхаген, Мец, Лисабон и Талин поставят началото на асамблеята и споделят опита си в приспособяване зданията на бившите военни обекти и натоварването им с нови функции.