Архив

Проектът „Хербариум“ , с автор Ирина Баткова, изследва работната среда, в  съвременната култура...

В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАПОВЕДТА НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО...

„Прояви на изобилието” е биоарт изложба, която си поставя за цел да трансформира...

От 5 януари 2021 Националната галерия отваря за посещение своите филиали