КRASSIM®ИР

В настоящата изложба се представят творби от четири емблематични серии на художника RASSIM® – Красимир Кръстев, непоказвани досега в страната или малко известни на публиката. Включени са сериите Корекции 1996-98, Корекции 2, 2002, Органични картини и Маслена живопис, както и нови произведения - пейзажи с морска вода.

Изложбата КRASSIM®ИР е рефлексия върху изкуството на самопредставянето, поставя въпроси за себеизлагането, инсценировката, конструирането на собствен имидж. RASSIM® живее с огледалното си Аз в постоянна игра със себе си. Не може да избегне въпроса как ще бъде възприет от другите. Той назовава себе си, сменяйки името и така променя своята идентичност. Започва от Красимир, а след като манипулира тялото си, откривайки име в името си, се превръща в РАССИМ.

Сега е КRASSIM®ИР.

Това е изложба за публика, която е добре да бъде предварително информирана:
www.rassim.com,
http://www.medienkunstnetz.de/works/corrections/images/3/,
http://2007.fotofestival.info/de/vita/?id=49&cpage=8,
http://www.goethe.de/ins/tr/lp/prj/art/kue/vid/ras/enindex.htm

Всяка сряда от 13 часа изложбата може да бъде разгледана в присъствието на автора.

Това е първата изложба от проекта „Автобиография” от програмата на музея за документиране на съвременно изкуство. Без да има ретроспективен характер, целта на проекта е да се назоват и подчертаят имена и произведения, променили изкуството ни от 90-те години на ХХ век насам.

За повече информация:
Надежда Джакова, samcaproject@samcaproject.org,
0879 34 030

01.
RASSIM®, Sea Black, 2011, морска вода върху хартия, 50х60 см
Фотография: Иво Станев

02.
RASSIM®, Мултирелигиозен, кадри от видео по Корекции 2, 2002,
2003, акрил върху платно, 100х130 см всеки
Фотография: Иво Станев

Събитието се организира по проект „Софийски арсенал - музей за съвременно изкуство, договор №24-10-МП-3/23.04.2015 г. с бенефициент Национална галерия, по програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство /ФМ на ЕИП/ 2009-2014.