Йожеф Ташнади: АПОРИИ

 

НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЯ/
СОФИЙСКИ АРСЕНАЛ – МУЗЕЙ ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО

Институт Лист – Унгарски културен институт София
и
Център за модерно и съвременно изкуство
MODEM, Дебрецен (Унгария)

представят

ЙОЖЕФ ТАШНАДИ: АПОРИИ

Куратор: д-р Саболч Шюли-Закар

4 май – 25 юни 2023
Откриване: 3 май 2023, сряда, 18.30 часа, САМСИ, бул. „Черни връх“ №2

 

„Не можеш да констатираш или да определиш що е то изкуство… можеш само да го усетиш.“ Йожеф Ташнади

Изложбата на Йожеф Ташнади показва инсталации, интервенции и експериментални дигитални творби, изготвени след 2010, допълнени с по-ранни рисунки. Лиричните инсталации със собствено звучене, както и интелектуалните и чувствителни опоетизирани предмети, които рефлектират един върху друг, дават възможност за асоциативност и им придават допълнително значение.

Вариант на експозицията е представен през 2022 г. в Центъра за модерно и съвременно изкуство MODEM, Дебрецен.

Творческата дейност на Ташнади се разпростира върху различни художествени дисциплини и жанрове. Текстовете, рисунките, дигиталните експерименти, инсталациите и интервенциите му обаче са част от едно изключително кохерентно, органично цяло. Поетични, творчески аспекти на дълбоко преживян опит. Ташнади търси вдъхновението си не в рамките на, а извън изкуството. Открива неща, които спонтанно се свързват с такива метасъдържания като надеждата, паметта, смъртта, невъзможността за споделяне, парадокса, мястото, пространството и времето, присъствието или отсъствието на такова.

В същото време той изследва и връзката между технологиите и изкуството.  Във фокуса на творбите си от последните години поставя връзката между човек и машина, взаимоотношенията между технологиите, метафоричното виждане и поетичното мислене.

С помощта на хибридни съвременни творчески средства определя за теми важни въпроси, в които са тясно свързани (научното) проучване, (художествената) преработка/рефлексия и необходимостта от поетичен синтез.

 

Йожеф Ташнади (1960) е художник и визуален артист. Работи и живее в Будапеща. Преподава в Университета по изкуствата „Мохоли-Над“ (МОМЕ). Завършил е архитектура, графика и живопис. През 1990-те създава инсталации и утопични проекти. В творбите си анализира вариантите на невидимите и възможните изображения, на времето и на абстрактните понятия, връзките между противоречивостта и визуалността. В края на хилядолетието започва продължила близо 10 години творческа стачка. Паралелно с това изследва отношенията между информатиката и изкуството, нематериалнитите аспекти на изкуството. През последното десетилетие интересите му са насочени към мултимедийните инсталации и изкуството на интервенцията. Често твори в чужбина.

Ташнади се фокусира върху асоциации и визуално генерирани истории. Неговите инсталации, интервенции и генеративни дигитални експерименти са визуални есета,  които се пренаписват в истории, разкази в текст и в които се разгръщат богати, пищни, свободни полета за интерпретация и асоциации.

За повече информация: Надежда Джакова, зав. филиал САМСИ, 0879 834 030; sofiaarsenal@sofiaarsenal-mca.org